Samen ontdekken welke
bijdragen we kunnen leveren.

Werkveld

Betekenis onderzoek

Studio Bewust Buiten ziet buitenruimte in de stad en het landschap als mogelijkheid om een meer verbonden, ecologische en duurzame samenleving te creëren. Buitenruimte waarmee we ons verbonden voelen heeft meer betekenis. Meer betekenis omdat verbinden met onze medemens en de natuur essentieel is voor ons welzijn. Het zijn plekken die onderdeel zijn van ons bestaan, ons letterlijk iets geven of ons ergens aan herinneren.   

Studio Bewust Buiten ondersteunt en inspireert gemeenten en bedrijven bij het maken van betekenisvolle buitenruimtes. Samen onderzoeken we de betekenis van de plek, hoe deze is verbonden met de omgeving en de samenleving ondersteunt en welke bijdrage de plek levert aan het welzijn van de aarde.

fotografierende-QraivfZV8B4-unsplash

Concept ontwikkeling

Studio Bewust Buiten vindt bijdragen aan het zorgen voor de aarde; haar organismen, planten, bomen, dieren en mensen het belangrijkste ingrediënt van het concept. In het concept wordt het idee uitgebeeld in relatie tot de omgeving, de impact en toegevoegde waarde op kleine en grote schaal.

Studio Bewust Buiten geeft met haar concepten nieuwe betekenis aan openbare gebouwen, publieke ruimte of omliggend landschap. Het concept fungeert als inspiratiebron, en geeft richting zonder de vorm al vast te leggen. Het concept maakt het idee visueel door middel van illustraties, beeld en tekst. Afhankelijk van de complexiteit van het project kan dit een folder, conceptboek, filmpje of website zijn. Een visueel document geeft de mogelijkheid je concept te delen. 

roman-kraft-XdbUsFkAwqA-unsplash

Bewust ontwerp

Studio Bewust Buiten zoekt voor het ontwerp verbinding met de betekenis van de plek in het verleden en heden; huidige bewoners, bestaande gebouwen, bomen, planten en dieren. Vanuit deze verbinding met de plek ontstaat inspiratie voor vernieuwing. Nieuwe vormen van gebruik, hergebruik en herstel van ecologische en maatschappelijke systemen die bijdragen aan een gezonde leefomgeving.

Studio Bewust Buiten vertaalt de wens voor betekenis in een fysieke vorm. Met het ontwerp en de transformatie van buitenruimtes die ondersteunen bij reflectie en contemplatie ontstaan inspirerende plekken in de stad, het dorp of in het omliggende landschap. Door plekken van rust, harmonie en lichtheid te creëren blijft de stad en de omgeving leefbaar en zal de mens in staat zijn op te laden en te verbinden met zichzelf en de omgeving.

marcus-wallis-MTeZ5FmCGCU-unsplash

Studio Bewust Buiten is gespecialiseerd in de beginfase van project ontwikkeling. De uitvoering van projecten wordt gedaan in samenwerking met specialisten. 

Project ondersteuning

Support

Studio Bewust Buiten ondersteunt projectteams in de ontwikkelfase door deelopgave of verdiepend onderzoek uit te voeren. Hieronder enkele voorbeelden van project ondersteuning.

Beeld onderzoek

Je hebt als bedrijf een idee en wil dit communiceren of verkennen met derden. 

Studio Bewust Buiten zoekt beelden bij jouw idee. De beelden worden associatief gezocht, gesorteerd op thema en samengevoegd in 1 of meerdere collages. Een collage dient als beeldend praatstuk zonder de definitieve vorm al vast te leggen.

Grafische vertaling

Je hebt als bedrijf een concept en  je wilt het communiceren middels een grafische document.

Studio Bewust Buiten vertaalt jouw concept naar kleuren, lettertype, vorm en iconen. Dit wordt samengevoegd in een sfeerkaart. De ingrediënten van de sfeerkaart kunnen gebruikt worden om het idee weer te geven in bijvoorbeeld een folder, boekje of eenvoudige one-pager online.

Illustraties

Je hebt als bedrijf een heldere opgave en wilt onderdelen communiceren middels 2D illustraties

Studio Bewust Buiten vertaalt jouw idee naar een 2D illustratie, bijvoorbeeld: plattegronden, doorsneden en principes. Illustraties worden gemaakt in de stijl van het project, denk aan kleur en uitstraling. De illustraties worden aangeleverd in pdf formaat, JPG of illustrator bestand.

Prijzen zijn sterk afhankelijk van de complexiteit van opgave en het idee. Alternatieve vormen van geld als ruilmiddel, product of dienst zijn voor Studio Bewust Buiten ook bespreekbaar.

Samen ontwikkelen

Contemplatieve thee sessie

Geen hectische brainstorm maar in rust nadenken over je idee, concept of product samen met Studio Bewust Buiten.

Een thee sessie op een bijzondere plek in de natuur of binnen in een fijne ruimte. Door vertragen, een meditatie of rustig bewegen in stilte kom je tot stilstand op de plek waar je bent, dicht bij jezelf. Vanuit deze plek verbinden we met de omgeving, die de energie ademt van jouw idee. Ik luister, jij verteld en samen laten we in verwondering nieuwe ideeën opkomen die ik kan ondersteunen, aanvullen en verrijken.

arseniy-kapran-kZCHt1zfVGA-unsplash

Samen bijdragen?

Stuur mij een bericht en ik reageer zodra ik hier rust en ruimte voor kan maken.