Samen leven in balans
en harmonie met de aarde.

Visie

Samen

De Bewuste Stad werkt samen met individuen, communities en bedrijven aan een wereldwijde beweging die bewustzijnsverandering ziet als de basis van een duurzame en leefbare toekomst op aarde.

Missie

Een samenleving creëren gebaseerd op verbinding en harmonie waarin we gezamenlijk zorg dragen voor alles dat leeft op aarde. De toekomst niet langer alleen baseren op technologische vooruitgang, maar de mens opnieuw in contact brengen met zijn omgeving.

Visie

Na de industrialisering en digitalisering van de samenleving de afgelopen eeuw is er een wereldwijde duurzame beweging ontstaan. Samen werken al deze individuen, communities en bedrijven, van ‘Ecosystem Restoration Camps’ tot ‘Zero-Waste levensstijl’, aan de verandering van het huidig maatschappelijk en economisch systeem. In een wereld vol beweging inspireert De Bewuste Stad om even stil te staan. Middels projecten in stad, dorp en landschap wordt ruimte gecreëerd voor vertraging, verbinding en verwondering / verbazing, in zowel het proces als het eindproduct.

VERTRAGING

Door te vertragen is het eenvoudiger om contact te maken met onszelf. Een natuurlijke omgeving helpt ons vertragen, het zorgt ervoor dat ons immuunsysteem tot rust komt en het verbetert onze gemoedstoestand. Buitenruimte in en om de stad zonder digitale prikkels, artificiële geluiden of andere vormen van afleiding dragen bij aan de mogelijkheid te verbinden met onze gevoelens en hartenwensen.

VERBINDING

In verbinding zijn onze zintuigen geopend. We weten dat de mens onderdeel is van ‘de natuur en zijn omgeving’, Duurzaamheid is geen abstract begrip meer, we hebben het verbonden aan alles waar we diepe liefde voor voelen; onze kinderen, familie of het bijzondere landschap waar we ons thuis voelen. Door te verbinden beseffen we dat al onze dagelijkse keuzes invloed hebben, we zijn onderdeel van een collectieve verandering.

VERWONDERING / VERBAZING

Een bewust mens, in verbinding met zichzelf neemt rust en ruimte om de omgeving te ervaren. Verwonderd en verbaasd over de wereld om ons heen ontdekken we wat we willen behouden of veranderen. Na verloop van tijd kunnen we waarnemen voorbij ons persoonlijk belang, we zien de verbinding tussen alles dat leeft. Vanuit hier is zorgen voor alles dat leeft een logisch gevolg en een leven in harmonie met de aarde de enige optie.

Betekenis van logo

Het Logo van De Bewuste Stad is geïnspireerd door Runen. Runen zijn schrifttekens die in de oudheid door Scandinavische, Germaanse en Angelsaksische volkeren als alfabet werden gebruikt. Het logo van de Bewuste Stad verwijst naar de rune Berkana, de witte Berk. Deze symboliseert een nieuw begin, wedergeboorte, groei, vrouwelijkheid en liefde.

Samen bijdragen?

Stuur mij een bericht en ik reageer zodra ik hier rust en ruimte voor kan maken.