Samen gemaakt
met zorg voor de aarde.

Projecten

Onderstaande projecten geven een impressie van het werk van Studio Bewust Buiten. Klik hier voor een volledige lijst van projecten.

NEWS! Buiten wonen

Momenteel onderzoekt en experimenteert Studio Bewust Buiten met het thema ‘collectief buiten wonen’ geïnspireerd door  tijdelijk wonen in de natuur en reizen middels camper. Samen werken aan nieuwe modellen van samen leven door te doen, door samen het leven vorm te geven en door buiten de gebaande paden te kijken. 

Opgave: onderzoek, ervaren en beleven
Opdrachtgever: Geen 
Samenwerking: Divers

She is Coool Netwerk

Momenteel werkt Studio Bewust Buiten aan vormgeving van SHE IS COOOL, een nieuwe netwerk voor vrouwen. Vanuit de gedachte om niet te ontwikkelen vanuit een plek maar vanuit een community met gelijke waarden. Vanuit inspiratie en zichtbaar maken, naar coöperatie, naar exchange, build and invest together. 

Opgave: vormgeving, conceptontwikkeling, project website
Opdrachtgever: Bureau Zwirt
Samenwerking: Carolien Ligtenberg

Lokaal kapitaal

Nieuw perspectief voor bloemkoolwijk Bargares in Emmen. Het vetrekpunt van het plan ligt in het benutten van het verborgen kapitaal in de wijk. De centrale groene parkruimte word getransformeerd tot Wijklandgoed. Door samen met bewoners hedendaagse woonvormen te ontwikkelen ontstaat een nieuwe dynamiek in de wijk.

Opgave: onderzoek, concept, ontwerp
Opdrachtgever: Finalisten prijsvraag Panorama Lokaal i.s.m. Gemeente Emmen
Samenwerking: Woonpioniers en Werkend Landschap

FabCityNature

IJmuiden aan Zee wordt de komende 10 jaar ontwikkeld tot een innovatief, buitendijks kustdorp. FabCityNature is de voorloper en innovatiefase van deze ontwikkeling en verkent de potentie van het gebied. Een ‘experimental playground’ voor een duurzame toekomst en het alledaagse leven van morgen.

Opgave: onderzoek, strategie en conceptontwikkeling, project website
Opdrachtgever: Kondor Wessels, Gem. IJmuiden 
Samenwerking: Carolien Ligtenberg​ (projectleiding, inhoud)
Website: www.fabcitynature.nl, www.basecamp-ijmuiden.nl

Gezond landschap

Verkregen subsidie aanvraag voor Landschappen van Allure, Provincie Brabant. ‘Meer Maashorst, een gezond landschap’ als nieuwe model, waarbij een symbiose ontstaat tussen natuur, economie en maatschappij. Het natuurgebied als drager van de regio, een helende, gezonde en verbindende omgeving. 

Opgave: onderzoek, vormgeving
Opdrachtgever: Gemeente Oss
Samenwerking: Liselore Burgmans, Gem. Oss
Dienstverband: Copijn Tuin- en landschapsarchitecten

KiemNoord

Toekomstbestendige ontwikkelingsstrategie voor Copijn tuin- en landschaparchitecten. Verbreding en verbinding door het creeren van een creatieve buitenplaats in het Noorderpark te Utrecht. Een betekenisvolle plek, waar mensen met groene vingers kunnen ontmoeten, ontspannen en werken. 

Opgave: initiatiefnemer, onderzoek, concept
Opdrachtgever: Eigen initiatief
Samenwerking: Sander Rombout
Dienstverband: Copijn tuin- en landschapsarchitecten

Care, fair, share, dare

Gebiedspositionering en vertaling van de ambities om ‘de wijk die we willen’ te realiseren in Schalkwijk Midden, Haarlem. ‘The neighbourhood we want’ verbeeldt het verlangen, de droom en de wens om samen gezond te leven, goed te zijn voor elkaar en de wereld om ons heen.

Opgave: onderzoek, concept, vormgeving 
Opdrachtgever: Dura Vermeer
Samenwerking: Carolien Ligtenberg (projectleiding, inhoud)

Hortus publicus

Tijdelijk ontwerp voor het plein van Leiden Centraal Station. Publieke ruimte als plek om aandacht te geven aan het verdwijnen van biodiversiteit. Hortus Publicus maakt biodiversiteit zichtbaar en tastbaar door de betekenis van bomen voor de mens en omgeving visueel te maken. 

Opgave: onderzoek, vormgeving
Prijsvraag: Gemeente Leiden
Samenwerking: Carolien Ligtenberg & Dingeman Deijs Architects

Toekomst van wonen

Onderzoek naar trends en ontwikkelingen van de duurzame woningmarkt. Maakt maatschappelijke / economische ontwikkelingen inzichtelijk op ruimtelijke niveau, geeft kansrijke scenario’s voor de toekomstige woningmarkt en portefeuille ontwikkeling.  

Opgave: onderzoek, concept, vormgeving
Opdrachtgever: Amvest en het Amvest Residential Core Fund
Samenwerking: Carolien Ligtenberg (projectleiding, inhoud)

Levensbloem

Ontwerp voor het Profeniershof in het centrum van Haarlem. Van oudsher een plek voor rijke inwoners, anno 2019 een plek van rust en harmonie voor bewoners en bezoekers. Als knipoog naar het barokke verleden, is rond de oude waterpomp een nieuwe element in de bestrating aangelegd.

Opgave: concept, ontwerp
Opdrachtgever project: Ymere
Samenwerking: Sanne Horn (projectleiding, ontwerp, beplanting), Francien van Kempen (technische uitwerking) en buurtbewoners. 

Landerij van tosse

Landerij VanTosse realiseert nieuwe initiatieven in de agro- en foodsector en verbindt het stedelijk gebied met de natuurlijke omgeving. De gemeente Oss en Stichting Landschapsbeheer Oss gaan samen met ondernemers uit het gebied, Landerij VanTosse ontwikkelen tot een aantrekkelijk voedsellandschap.

Opgave: onderzoek, visie, vormgeving
Opdrachtgever: Gemeente Oss
Samenwerking: Sander Rombout (projectleiding)
Dienstverband: Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten 

Je eigen paradijs

Lesprogramma voor kindereducatie over tuinen aan de hand van een inspirerend verhaal. Het lesprogramma is gemaakt voor de Tuin van Jan in Amsterdam West. De weelderige rijke vormgeving verbeeld het verre oosten van Koning Cyrus en de rijkdom aan nationaliteiten in Amsterdam.

Opgave: vormgeving
Opdrachtgever: Stichting Jan Maijen
Samenwerking: Sanne Horn (inhoud lesprogramma, concept) en Arnoud Hekkens (inhoud lesprogramma, organisator en beheerder Tuin van Jan)

Aandachtswinkel

Brainstorm over betekenis van ouderen in stadsdeel Loosduinen. De aandachtswinkel koppelt de behoefte van ‘aandacht’, verbinding en zingeving aan elkaar. Een plek voor het delen van levenservaringen, waar mooie producten worden gemaakt. Geld wordt vervangen door ruimte en tijd voor de ander.  

Opgave: Brainstorm
Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Samenwerking: Johannes van den Eerenbeemt, Studio The Open Road

Color connection

Concept en vormgeving van de nieuwe Catalogus van JUB Holland, hofleverancier en grootste bloembollen kwekerij van Nederland. De nieuwe catalogus onderscheid zich door de bollen mengsels in te delen op thema van gebruik, om zo de klant te inspereren en beter van dienst te zijn.  

Opgave: grafisch ontwerp
Opdrachtgever: Jub Holland
Samenwerking: Sanne Horn (concept en tekst)

Pentagram

Vergroening en sociale cohesie (beheer door o.a. daklozen) voor het Droogbak plein te Amsterdam. De bestaande stervormige fontijn op t plein geeft inspiratie voor het de vormgeving van de nieuwe plantvakken van t plein. De fontein + nieuwe elementen verbeelden samen de vijf elementen. 

Opgave: concept, ontwerp
Opdrachtgever project: gem. Amsterdam / bewonersinitiatief
Samenwerking: Sanne Horn (projectleiding, ontwerp en beplanting) 

C aan Zee

Een storyboard van het gebied als start van de ontwikkeling van kustplaats Castricum aan Zee. Vormgegeven in een ABC om kansen en wensen voor inzichtelijk te maken. Het boek + poster geeft een sfeerimpressie van het eindresultaat om het gesprek van de ontwikkeling op gang te brengen.  

Opgave: ontwerp, vormgeving
Opdrachtgever: Biesterbos Vastgoed (concept)
Samenwerking: Tjeerd Haccou, Space&Matter (projectleiding) en Ron de Bruin (tekst)

Straattuintjes

Ontwerp voor plantbakken in de Haarlemmerstraat, Amsterdam. De straattuintjes verbindt de wens van winkeliers, bewoners en gemeente voor meer groen in de straat met bezoekers van het Koffiehuis de Volksbond. Daklozen verzorgen de planten tegen kleine vergoeding en krijgen daarmee nieuwe betekenis.

Opgave: ontwerp
Opdrachtgever project: Stichting de Volksbond, Financiering Gem. Amsterdam
Samenwerking: Sanne Horn (projectleiding, concept, beplanting)

Folly Binnen-kant

Folly voor de buitententoonstelling “Timescape – a festival of follies”. De folly is  gebouwd uit wuivende vitrages van ‘kant’, geweven van uitgebloeide alliums. Een ‘landschapstempel’ die zich naar binnen richt en de bezoeker gefilterd contact met de buitenwereld geeft. Een plek voor contemplatie.

Opgave: concept, realisatie
Opdrachtgever: Landschapstriënnale 2014
Samenwerking: Carien van Boxtel, Carolien Barkman, Carrie Preston

Groene oase

Ontwerp voor 11 binnenhoven op de daken van het nieuwe woon-en winkelgebied in het centrum van Leidsche Rijn. De hoven zijn een oase van rust binnen het stedelijke gebied, weelderig beplant, insect en vogelvriendelijk. De tuinen hebben bijzondere details om je te verwonderen, terug te trekken uit het stedelijke leven.   

Opgave: concept, ontwerp 
Opdrachtgever: ASR Vastgoed, Vesteda Project Development
Samenwerking: Sander Rombout (projectleiding)
Dienstverband: Copijn tuin- en landschapsarchitecten

Expeditie Georgië

Groenstructuurvisie voor twee grote steden in Georgie, gemaakt naar aanleiding van een aquisitiebezoek. Samenhang, betekenis en een heldere zonering voor het waterfront van de kustplaats Batoemi. Kansen voor een nieuwe duurzame industrie in de oude industie stad Rustavi.

Opgave: onderzoek, visie, concept
Opdrachtgever: Particulier
Samenwerking: Sander Rombout (projectleiding)
Dienstverband: Copijn tuin- en landschapsarchitecten

Campus daktuin

Masterplan voor het ontwikkeling van de Campus in de komende 10 jaar. Door de campus te verbinden op straatniveau is er dubbelruimte gebruik mogelijk. Op niveau 1 ontstaat nieuwe buitenruimte, een groene daktuin,  waar ontmoeting en interactie wordt gefaciliteerd rondom een centrale forum. 

Opgave: ontwerp
Opdrachtgever: Hogeschool Windesheim, Zwolle
Samenwerking: Marc van der Zwet (projectleiding)
Dienstverband: Copijn tuin- en landschapsarchitecten

Vestingwerken

Ontwerp voor renovatie van de vesting met als doel het creeren van samenhang en continuiteit aan buitenzijde. De binnenzijde van de bolwerken geven ruimte aan verschillende functies uit verleden en heden; museaal deel ‘Tijden van oorlog’, ‘Tijden van verdediging’ en een Hedendaagse Stadspark.

Opgave: onderzoek, ontwerp
Opdrachtgever: Gemeente Hellevoetsluis
Samenwerking: Sander Rombout (projectleiding) Dienstverband: Copijn tuin- en landschapsarchitecten 

Wensenkaart

Wensenkaarten voor toekomstig nieuwbouwlocatie Langeveld te Sassenheim. Opgesteld voor het ambitiedocument van de gemeente. De wenskaarten zijn samengesteld met imput van een workshop waarin huidige bewoners, betrokken partijen en gemeente zich inleven in verschillende doepgroepen. 

Opdrachtgever: Gemeente Teylingen, Woonstichting Vooruitgang
Samenwerking: Johannes van den Eerenbeemt, Studio The Open Road 
Dienstverband: Copijn Tuin- en landschapsarchitecten

Veder methode

Strategisch vraagstuk voor Theater Veder naar de veranderende positie van de mantelzorger in het contact met kwetsbare dementerende ouderen. In het rapport wordt inzichtelijk welke kansen er zijn aan de hand van trends & ontwikkelingen en welke toekomstscenario denkbaar zijn.

Opgave: visie, vormgeving
Opdrachtgever: Laluz City Program
Samenwerking: Annemieke Deiman, Leanne Koele, Olivier Molenkamp, Nadine van Vloten

Out of sight

Een essay over het herontdekken van verborgen kwaliteiten in het publiek domein, over alles wat onzichtbaar wordt omdat we er geen aandacht geven, over het leven in extreme omstandigheden en het vinden van design strategieën door de vindingrijkheid van de natuur te observeren en te vertalen.  

Thesis: Master HKU
Begeleiding: Annette W. Balkema
Status: 2007 afgestudeerd

Atlas of suggestion

De ‘Atlas van de suggestie’ is een methode voor placemaking. Het geeft bewoners de mogelijkheid bij te dragen aan de karakter van hun omgeving door; vrijheden inzichtelijk te maken, suggesties aan te rijken en elkaar te inspireren. Tevens een pleidooi voor meer rituele en persoonlijke ruimte in het publiek domein.

Afstudeerproject: Master HKU
Samenwerking: Chantana Reemst
Status: 2007 afgerond, Blauwe Huis’ IJburg, Amsterdam

Kunstacademie

De roots van Studio Bewust Buiten zijn gegroeid tijdens kunstacademie. Een impressie van beelden die mijn eerste facinaties weergeven rondom thema’s als; contemplatieve waarde en onzichtbare verbindingen, bewegelijke openbare ruimte, verhalende en vergankelijke objecten van natuurlijke materialen.

Opleiding: HKU Utrecht
Specialisatie: Urban Design
Periode: 2004 – 2007

Samen bijdragen?

Stuur mij een bericht en ik reageer zodra ik hier rust en ruimte voor kan maken.