Samen een natuurlijke beweging maken. #degroeneeeuw

Over

Met Studio Bewust Buiten verbindt Linda Leonie Hogeweg bewustwording aan duurzame ontwerp- en onderzoeksprojecten.

Achtergrond

Linda is een creatieve denker, onderzoeker en ontwerper met een multidisciplinair werkveld. Ze is opgeleid als grafisch & ruimtelijke ontwerper met een Master of Arts in Design, gespecialiseerd in Publieke Ruimte. 

De basis van haar loopbaan heeft Linda gelegd in het groen, bij een tuin- en landschapsarchitecten bureau. Daar heeft ze gewerkt aan een breed scala van duurzame ontwerp opgaven voor stad en landschap. Voor verdieping van haar praktijkervaring heeft Linda een tweejarig ‘Professional Experience Program’ in landschapsarchitectuur gedaan. Sinds 2016 is Linda zelfstandige en heeft ze samengewerkt met diverse creatieve bureaus op grensvlak van Architectuur, New Media & Urban Development.

Voor een diepere connectie met de natuur heeft Linda in 2017 een ‘Vision Quest’ gedaan in Schotland (via The Way of Nature). In het dagelijks leven gebruikt Linda o.a. De Kunst van Contemplatie voor persoonlijke ontwikkeling.

Zomer 2021 vervangt ‘Studio Bewust Buiten’ de naam ‘De Bewuste Stad’ omdat Linda de stad heeft verlaten en bewust meer buiten leeft. 

Werkwijze

Met haar werk versterkt Linda de verbinding tussen mens en omgeving. De mens als onderdeel van het grote geheel is al van jongs af aan een natuurlijk weten. En daarmee de liefde voor het ontdekken van zowel haar eigen binnenwereld als de wereld om haar heen.

Met een brede interesse en voorliefde voor onderzoeken is zij goed op de hoogte van ontwikkelingen in de maatschappij. Waarbij de focus ligt op de mogelijkheden die we hebben om te zorgen voor onze planeet en onszelf.

Inspiratie vind Linda dan ook in de natuur dichtbij huis en op ontdekkingstocht in de wereld. Naast fysieke en zintuigelijke ervaringen zijn boeken een grote bron van inspiratie o.a. Spiritual Ecology, Antifragiel en Sacred Economics. Brede kennis geeft voeding aan creativiteit en maakt het voor Linda het mogelijk om verbindende en inspirerende scenario’s, concepten en ontwerpen te bedenken.

Dankbaar

Grote en complexe projecten op deze website zijn gemaakt in samenwerking met vakgenoten en specialisten. Ik dank iedereen die samen de zoektocht naar verbinding en betekenis vorm geeft of heeft gegeven. Voor nieuwe opgaven zal ik samenwerken met specialisten uit mijn netwerk.

Living close to nature ensures that you have the very best conditions for contemplative practise. Even if you live in an urban environment you can always find regular ways to keep connecting to nature. Nature connects us to the source of being. Anything in the natural world can be an invitation to contemplating. Sitting by a lake with no agenda, you will soon feel a natural calm coming over you.

Persoonlijke ontwikkeling

De kunst van contemplatie is een belangrijk onderdeel van mijn bestaan, in elke samenwerking voeg ik deze kwaliteit toe aan het project of team. Contemplatie is het pad van bewustwording tussen Meditatie en Concentratie. Het pad tussen twee uitersten, ook wel ‘The middle way’ genoemd, omdat het bewustwordingsproces in het dagelijks leven kan plaats vinden. De centrale techniek van contemplatie is het in openheid kijken naar onszelf. Dit doen we door te ‘vertragen’, door pauzes te nemen, bewust te ademen of aandacht te hebben voor ons handelen. We krijgen zo meer helderheid over ons gevoelsleven en gewoonten. Door actief te focussen op een onderwerp, zoals bijvoorbeeld geduld, worden we ons meer bewust van hoe geduldig of niet geduldig we zijn in verschillende situaties. De vertraging in ons denken of handelen kunnen we gebruiken om gedrag te zien, te accepteren en uiteindelijk te omarmen. Waarbij de kracht van verandering ligt in zachtheid en compassie. In het weten dat in elke uiting van je ‘donkere kant’ een kwaliteit ligt van je authentieke zelf.

Contemplatie is voor mij als een vrije open ruimte, waar verbinding kan ontstaan met mijn diepste binnenleven, mijn medemens en de natuurlijke omgeving. De plek waar ik creatie en verwondering kan ontmoeten, op grens van intuïtie en logica.

Foto Linda Vlieland

Samen bijdragen?

Stuur mij een bericht en ik reageer zodra ik hier rust en ruimte voor kan maken.