Onderzoek en ontwerp van de buitenruimte
Onderzoek en ontwerp
van de buitenruimte

Verbinden met onszelf
en de wereld om ons heen.

Missie

Een samenleving creëren gebaseerd op verbinding en harmonie waarin we gezamenlijk zorg dragen voor alles dat leeft op aarde. De toekomst niet langer alleen baseren op technologische vooruitgang, maar de mens opnieuw in contact brengen met zijn innerlijke wijsheid en omgeving.

Visie

In een wereld vol beweging inspireert De Bewuste Stad om even stil te staan. Middels projecten in stad, dorp en landschap wordt ruimte gecreëerd voor vertraging, verbinding en verwondering / verbazing, in zowel het proces als het eindproduct.

Werkveld

Samen ontdekken welke kleine of grote bijdrage we kunnen leveren aan een verbonden bestaan.

Betekenis onderzoek

De Bewuste stad ziet buitenruimte in de stad, het dorp en het landschap als mogelijkheid om een meer verbonden, ecologisch en duurzame samenleving te creëren. Buitenruimte  waarmee we ons verbonden voelen heeft meer betekenis. Omdat we er kunnen verbinden met onze medemens en de natuur.

Concept ontwikkeling

De Bewuste Stad vindt bijdragen aan het zorgen voor de aarde; haar organismen, planten, bomen, dieren en mensen het belangrijkste ingrediënt van het concept. In het concept wordt het idee uitgebeeld in relatie tot de omgeving, de impact en toegevoegde waarde op kleine en grote schaal wordt inzichtelijk.

Bewust ontwerp

De Bewuste stad zoekt voor het ontwerp verbinding met de betekenis van de plek in het verleden en het heden. Vanuit deze verbinding, het weten en leren kennen van een plek ontstaat inspiratie voor vernieuwing. Door plekken van rust, harmonie en lichtheid te creëren blijft de stad en omgeving leefbaar.

De Bewuste Stad ondersteunt projectteams in de ontwikkelfase in de vorm van deelopgave of verdiepend onderzoek. Klik hier voor meer informatie over project ondersteuning of neem contact op met De Bewuste Stad.

Projecten

Projecten gemaakt in samenwerking met vakgenoten met zorg voor de aarde. 

Lokaal kapitaal

Nieuw perspectief voor bloemkoolwijk Bargares in Emmen. Het vetrekpunt van het plan ligt in het benutten van het verborgen kapitaal in de wijk. De centrale groene parkruimte word getransformeerd tot Wijklandgoed. Door samen met bewoners hedendaagse woonvormen te ontwikkelen ontstaat een nieuwe dynamiek in de wijk.

FabCityNature

IJmuiden aan Zee wordt de komende 10 jaar ontwikkeld tot een innovatief, buitendijks kustdorp. FabCityNature is de voorloper en innovatiefase van deze ontwikkeling en verkent de potentie van het gebied. Een ‘experimental playground’ voor een duurzame toekomst en het alledaagse leven van morgen.

Gezond landschap

Verkregen subsidie aanvraag voor Landschappen van Allure, Provincie Brabant. ‘Meer Maashorst, een gezond landschap’ als nieuwe model, waarbij een symbiose ontstaat tussen natuur, economie en maatschappij. Het natuurgebied als drager van de regio, een helende, gezonde en verbindende omgeving. 

Voorstellen

Met De Bewuste Stad verbindt Linda Leonie Hogeweg bewustwording aan duurzame ontwerp- en onderzoeksprojecten. Zij laat zich omschrijven als:

  • Creatieve denker, onderzoeker en ontwerper met een multidisciplinair werkveld.
  • Opgeleid als grafisch & ruimtelijke ontwerper met een Master of Arts in Design, gespecialiseerd in Publieke Ruimte.
  • Veel ervaring met duurzame ontwerp opgaven voor stad, dorp en landschap. 


Met haar werk versterkt Linda de verbinding tussen de mens en zijn omgeving. Ze ziet de mens niet als losstaand individu, maar als onderdeel van het grote geheel. Door haar brede kijk weet ze de juiste scenario’s te bedenken en met verfrissende ideeën weet ze mensen te inspireren en verbinden.

Foto Linda Scotland kopie

It’s clear that there’s no “back to normal”. So what comes next? A new human story founded on the principles of connection and diversity is emerging. It’s called Localization. Ultimately, localization is about re-scaling the economy back to a human level. It is the process of building economic structures which allow the goods and services a community needs to be produced locally and regionally whenever possible. Localizing economies can strengthen community cohesion and lead to greater human health and material wellbeing, all while reducing pollution and the degradation of the natural world.

World Localisation Day